Cartref / Home arrow Cymraeg arrow Arddangoswyr
Arddangoswyr PDF Print E-mail

Mwy i weld a blasu pob blwyddyn.....

Mae'r babell yn llawn. Mae'n bleser adrodd bod nifer'r o'n arddangoswyr  wedi enill gwobrau  'Great Taste' a 'Gwir Flas' a mwy!

 

Arddangoswyr 2015: 

Ace Lolly. 07979 786765. Phil Pritchard. Lolis rhew  coctel ac efo alcohol. www.acelolly.com

Môn Stir Sauce. (Tim & Suzanne Silcock) . 01248 811577. Sawsiau coginio. www.monstirsauce.co.uk

Foodstation Wales. Sam Taheri. 01248 600213.  Cnau a mwy. www.foodstation.wordpress.com

The Wooden Spoon. Helen Bairstow. 07944995231.  Pwdinau a cacennau.

 Woodandslate. Angela a Neil. 07769 329055. Creu eitemau allan o lechan a pren ar gyfer gweini bwyd. www.woodandslate.com

Jaspersparkle. Ann Arkle. 07818 633932.  Modrwyau a gemwaith wedi eu gwneud allan o hen lwyau arian. www.jaspersparkle.co.uk

North Wales Brewery and Meadery. John Wood. 01745 832966. www.northwalesbrewery.net


Amanda Jane of Anglesey. Amanda Rankenhohn. 01407 711512

Môn ar Lwy. Helen Holland 01407 840178. Hufen Ia Moethus. www.monarlwy.com

Snowdonia Cheese. 01745 813388. Cawsiau arbennig: Black Bomber, Red Devil, Green Thunder  a llawer mwy! www.snowdoniacheese.com

Y Cwt Mwg. 01248 410536. Bwyd wedi ei cochi. Nigel Jeffires

Celtic Spirit. 01407 730021. Sally Nelson. Wisgi Danzy Jones. www.celticpririt.co.uk

 

 Nain10. Osian Roberts. Saws barbaciw.

 Welsh Luing Beef. Cig eidion arbennig.

 Oinc Oinc. Ela Roberts. Cif moch ffres

Cig Howatson Meats. 01745 540232. Eifion Howatson. Chorizo wedi ei wneud allan o porc cartref. www.cighowatsonmeats.co.uk

 

Madarch a Mwy. Cynan Jones. 

Caws Rhydydelyn.. Menai Jones 01248 450229. Caws  o'r fferm, pasta a colslo cartref  a bisgedi bara ceirch Popty'r Bryn.

Canolfan Dechnoleg Bwyd. Paul Roberts 01248 370125.Cymorth i busnesau bwyd-  datblygu a profi cynnyrch, hyfforddiant ayyb.

Bim's Kitchen

 

Go Garlic. Cynnyrch cartref: Llysiau a ffrwythau, jam, sudd afal garlleg James Hooton. 01248 430344.

 

Samosaco. Uned 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun. Samosas, pakora, bhajees, yri, rosti a pakora  heb glwten. Sokhy Sandhu.01443 239212

Felin Honey Bees

Menai Oysters. Wystrys a cregyn gleision o'r Fenai. Shaun Krijnen. 01248 430878. Wystrys barod i fwyta a Champagne mesul y potel/gwydyr!

Pwdinau Posh. Y Sgwar, Benllech, Ynys Môn.  Cacennau caws  unigol (Cheesecakes)  079707 50986. Tangwen Holland.

Siocled Fferm Môn. Siocled moethus. 01248 430646. Bevis Spears. www.foelfarm.co.uk

Adamsons of Anglesey. 01407 710999. Tom Adamson. Gin a fodca ffrwyth.

Aerona. Hazel Jones.01766 810387. Gwirodydd arbeing. www.aerona-liqueur.co.uk

Simply Relish. Ann Busby 01352 840233. Saws tsili, jam tsili, siytni a mwstad. www.simplyrelish.co.uk

Condessa. Sally- Anne Nelson 01407 730993
Gwirodydd arbennig, jin eirin, brandi bricyll a brandi ceirios. www.condessa.co.uk

Celtic Brownies

 

 Llechwedd Meats, Parc Bryn Cefni, Llangefni. Norman Roberts. 01248 750205. Cig ffres.

 Zing Dressings. Stafford House, Porthaethwy. Paula Brown. 01248 712368. 'Balsamic Glazes'